Thêm 03 công trình được miễn giấy phép xây dựng

Theo đó tại khoản 24 Điều 1 Dự thảo Luật Xây dựng dự kiến bổ sung thêm 03 công trình được miễn giấy phép xây dựng. Và có thể được áp dụng vào năm 2021, cụ thể 03 công trình sau:

1- Công trình xây dựng theo lệnh cấp bách. Công trình xây dựng theo lệnh cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp bách về phòng, chống thiên tai, địch họa…;

2- Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo;

3- Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

Đồng thời, bổ sung điều kiện không làm ảnh hưởng đến an toàn của kết cấu chịu lực công trình và phòng cháy cháy nổ để miễn giấy phép xây dựng đối với công trình sửa chữa, cải tạo bên trong hoặc sửa chữa mặt ngoài không tiếp giáp với đường đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Giấy phép xây dựng có thời hạn - Bổ sung điều kiện

Giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp cho công trình xây dựng đáp ứng các điều kiện sau:

- Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực;

- Phù hợp với thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

- Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Ngoài các điều kiện trên, công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn còn phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất để xây dựng công trình (trước đây không yêu cầu).

Tuấn Nguyễn - Tổng hợp theo https://luatvietnam.vn/

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hotline: 0903.018.518