Toàn bộ thông tin về lệ phí trước bạ bất động sản

Lệ phí trước bạ là gì? ( không phải là thuế trước bạ)

Lệ phí trước bạ là một loại tiền mà người có tài sản phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu. Về nguyên tắc người mua phải nộp lệ phí trước bạ.

Phí trước bạ do người mua đóng khi mua bất động sản và phí này được cộng dồn vào giá trị mua bán bất động sản ban đầu hoặc thỏa thuận riêng giữa người mua và bán. Đối với phí trước bạ của loại hình bất động sản dự án thì giá bán chưa bao gồm phí trước bạ.

Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì phí trước bạ là khoản phí để đăng ký sở hữu tài sản với cơ quan nhà nước.

Mức đóng phí trước bạ và cách tính

Đối với nhân viên sales bất động sản sẽ không còn lạ gì đối với phí trước bạ, và đây là khoản phí bắt buộc phải đóng để hoàn tất thủ tục mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 quy định mức đóng phí trước bạ bất động sản là 0,5%

Cách tính lệ phí trước bạ được chia thành 2 trường hợp sau:

- Mua bán đất: Mức lệ phí trước bạ = 0,5% x giá trị tổng khuôn viên đất (Diện tích đất x giá đất theo khung giá đất của UBND Tỉnh/ TP quy định theo Luật đất đai)

- Mua bán nhà, căn hộ: Mức lệ phí trước bạ = 0,5% x tổng giá trị nhà, căn hộ

  • Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • Giá nhà tính lệ phí trước bạ: là giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
  •  Đối với nhà thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng giá tính lệ phí trước bạ nhà, căn cứ giá thực tế xây dựng mới 1 m2 sàn nhà đối với từng cấp nhà, hạng nhà để xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà trình UBND cấp tỉnh ban hành và áp dụng tại địa phương.

Tuy nhiên, lệ phí trước bạ còn phụ thuộc vào lần kê khai lệ phí trước bạ. Kê khai lần đầu và kê khai các lần tiếp theo có mức đóng khác nhau. Cụ thể, tỷ lệ kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi: thời gian sử dụng dưới 5 năm: 85%; từ 5 - 10 năm: 75%; trên 10 năm - 20 năm: 50%; trên 20 năm - 50 năm: 35%; trên 50 năm: 25%.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Nghị định 140/2016/NĐ-CP tại đây

>> Tìm hiểu thêm 31 trường hợp được miễn phí trước bạ. Xem thêm

Bộ hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ bất động sản

  • Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB; có kèm theo trong Nghị định 140/2016

  • Giấy tờ chứng minh nhà ở có nguồn gốc hợp pháp;

  • Giấy tờ hợp pháp về việc chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản;

  • Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian xử lý hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ: 

Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Thuế trả lại hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường theo thời hạn trên.

Tuấn Nguyễn tổng hợp

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hotline: 0903.018.518